De Algemene Ledenvergadering van de PTCN.

Met daarbij de vraag, blijft de club nog wel bestaan!


Een kort verslag van deze Algemene Ledenvergadering.

Als lezer van het PTCN clubblad, kon je er gewoon niet omheen, er stonden in het winternummer een aantal onheilspellende berichten zoals: "Het laatste blad, de club houdt op te bestaan" en "Kan/wil jij zonder Puch en Tomos Club Nederland, nee toch zeker" etc. etc.

Het was daardoor wel duidelijk, dat de club in grote groblemen zou kunnen komen, als er geen nieuwe bestuursleden gevonden werden. Men was oa. op zoek naar een Penningmeester, een Secretaris, een Webmaster, en iemand die zich met het blad bezig zou gaan houden. Een nieuwe Voorzitter was ook nog een mogelijkheid, maar hij was gelukkig wél herkiesbaar.

Dus voor mij stond het wel vast, dat ik daar zeker naar toe zou gaan, de PTCN gaat me nl. erg aan het hart. En ik was er van overtuigd, dat héél veel leden er ook zo over zouden denken (maar dat bleek later toch eigenlijk wel een beetje tegen te vallen). Dus op naar deze belangrijke ALV in Krimpen a/d IJssel.

Voordat de Algemene Leden Vergadering van start ging, kregen we van Cees (Loods 41) eerst nog een uitleg over de zaken rond het aanvragen van het bromfietskenteken, Cees bracht het op zijn eigen manier, heel erg duidelijk, en zo nu en dan doorspekt met een flinke dosis humor.

Daarna was er even een korte pauze, en kregen we oa. een lijst met het financieel jaaroverzicht van 2005, en het jaarverslag van 2005. Het e.e.a. werd tijdens de vergadering door de betreffende bestuursleden nog toegelicht. Na enkele vragen en opmerkingen werden de stukken door de leden goedgekeurd.

Op een gegeven moment was dan toch het moment aangebroken, om te kijken of er onder de aanwezige leden, nieuwe gegadigden waren, om de 4 aftredende bestuursleden te kunnen vervangen.

En om een lang verhaal kort te maken, er bleken onder de aanwezige leden, gelukkig 4 mensen aanwezig te zijn, die zich voor deze functies beschikbaar wilden stellen. Uiteindelijk is de uitslag als volgt: De Voorzitter, Jelle Haanstra blijft ook het komende jaar gewoon in functie. De 4 nieuwe leden zijn in alfabetische volgorde, Hans Brouwer (PTCN blad), René van 't Hof (Webmaster), Ramon Raaymakers (Secretaris), en Ozzy Schrandt (Penningmeester). Zie foto's 42 en 43.

Dus gelukkig is de toekomst van de PTCN weer veilig gesteld!! Jongens hartelijk bedankt, en veel succes in jullie nieuwe functie.
fotoknop

home