De Algemene Ledenvergadering van de PTCN.

Gelukkig weer een teken van leven, maar hoe staan de zaken er voor?


Een kort verslag van deze Algemene Ledenvergadering.

Het zal niemand ontgaan zijn, dat we sinds de laatste Algemene Ledenvergadering van 12 maart 2006 helaas niet veel meer van de PTCN hebben vernomen. Er verschenen geen clubbladen meer, op de PTCN website was er geen nieuws over de laatste stand van zaken te vinden. Ook werd er niet meer op mailtjes van leden gereageerd, en toen ging tot overmaat van ramp, ook nog eens de PTCN website op zwart.

Het was daarom dan ook niet verwonderlijk, dat een deel van de leden al begonnen te denken, dat het wel eens afgelopen zou kunnen zijn met de club. Heel erg jammer is hierbij, dat het bestuur dit zelf grotendeels in de hand heeft gewerkt, door de leden helemaal geen informatie te geven. Dit had heel makkelijk gekund via de website, of bv. via een nieuwsbrief o.i.d. Want ook al zit je als bestuur nog zo diep in de problemen, laat in elk iets van je horen. Wellicht kunnen de leden dan nog enig begrip opbrengen, wetende dat er aan gewerkt wordt om de problemen op te lossen. En wie weet, waren er misschien wel leden geweest die hadden willen helpen!

Gelukkig kwamen er op een gegeven moment toch ook weer postitieve signalen binnen, zoals dat de Kauwe Klauwen Meeting gewoon doorging. Maar heel erg positief was dat de PTCN website ineens weer terug was. Toen kort daarop op de site, de leden werden opgeroepen om naar de Algemene Ledenvergadering in Heenvliet te komen, was het wel duidelijk, dat er zeker nog hoop voor de club zou zijn.

Daarom was het voor mij dan ook niet meer dan logisch, om ook deze keer weer naar deze Algemene Leden Vergadering toe te gaan. Want dit was de uitgelezen gelegenheid, om eindelijk van het bestuur zelf te horen, hoe het er met de club voorstond.

Zondag 1 april was een prachtige dag, dus de 150 km naar Heenvliet zou best een leuk ritje kunnen worden, helaas echter kwam ik vlak voor Heenvliet, ergens op de ringweg rond Rotterdam, in een enorme file terecht, maar gelukkig was ik toch nog net op tijd.

Toen ik op het pleintje voor het café aangekomen was, zag ik tot mijn vreugde al een aantal Puchjes staan. Het was trouwens heel erg leuk, om weer eens op het prachtige pleintje van Heenvliet te staan. In het verleden was ik daar al meerdere keren geweest, voor de diverse Heenvliet Meetings. Helaas zijn er door problemen met de overnachtings-locatie helaas geen Meetings meer, maar wie weet......

Toen ik boven in de vergaderzaal aankwam, was mijn eerste indruk dat er wel heel erg weinig leden waren komen opdagen, gelukkig echter kwam er vlak na mij nog een groepje binnen, en daarmee werd de opkomst zo rond de 20 personen. Iedereen kon op kosten van de club even een drankje bestellen, en nadat iedereen voorzien was, kon de jaarvergadering beginnen.

Ik ga er hier niet al te veel op in, wat er daar allemaal zoal besproken is, want dan had je er zelf maar naar toe moeten gaan, ja toch? Maar dat er pittige vragen richting bestuur werden gesteld, dat moge duidelijk zijn. Er zijn natuurlijk fouten gemaakt, maar toen dat allemaal eenmaal besproken was, werd er toch vooral gekeken naar de toekomst van de PTCN. En ook hoe te voorkomen dat dit nog een keer zou kunnen gaan gebeuren.

Daarom doet het mij goed om hier alvast te kunnen melden dat de PTCN gelukkig doorgaat, met als nieuwe voorzitter Robert-Jan Bongers. Ook komt er in elk geval binnen 4 weken! weer een clubblad uit. En daarna is het de bedoeling, dat het blad ook gewoon weer regelmatig gaat verschijnen.

Ik ga er van uit, dat er in dit komende clubblad wel het een en ander over de besproken zaken van deze Algemene Ledenvergadering zullen staan, en anders wel in een nieuwsbrief.

Het is tevens aardig om te vermelden, dat de leden die in Heenvliet aanwezig waren, nu best weer vertrouwen hebben in de toekomst van de PTCN. We zijn er van overtuigd dat Robert-Jan als voorzitter, samen met de andere bestuursleden, de PTCN weer op het goede spoor zullen gaan zetten. Met daarbij natuurlijk ook de hulp van jullie, de leden, want samen zijn we toch de PTCN !!!!!
fotoknop

home